Công văn 2021/BNV-BCĐ

Công văn 2021/BNV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2021/BNV-BCĐ 2021 khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID 19 bằng mã QR


BỘ NỘI VỤ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/BNV-BCĐ
V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/05/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR, để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động văn bản nêu trên (văn bản kèm theo), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

2. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QRCode cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn. Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 các khu vực lên trang antoancovid.vn.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tại trụ sở Bộ liên hệ bộ phận Y tế cơ quan (đồng chí Nguyễn Trọng Đại: 0943962961), các đơn vị bên ngoài trụ sở Bộ liên hệ bộ phận Y tế của đơn vị hoặc Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế (đồng chí Nguyễn Bá Hùng: 0915211112).

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ, đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, VP (HC-QT).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2021/BNV-BCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2021/BNV-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2021
Ngày hiệu lực10/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2021/BNV-BCĐ

Lược đồ Công văn 2021/BNV-BCĐ 2021 khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID 19 bằng mã QR


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2021/BNV-BCĐ 2021 khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID 19 bằng mã QR
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2021/BNV-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Đăng Minh
        Ngày ban hành10/05/2021
        Ngày hiệu lực10/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2021/BNV-BCĐ 2021 khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID 19 bằng mã QR

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2021/BNV-BCĐ 2021 khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID 19 bằng mã QR

             • 10/05/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực