Công văn 2021/VPCP-ĐP

Công văn số 2021/VPCP-ĐP về việc giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2021/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2021/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Văn bản số 657/UBND-TĐC ngày 25 tháng 3 năm 2008 về việc xin chủ trương xây dựng đề án tổng thể "Ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình đến năm 2020". Để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan trên có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của tỉnh Sơn La và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm bản sao Văn bản số 657/UBND-TĐC ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- UBND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ TH; Website CP;
- Lưu: VT, ĐP (3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2021/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2021/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2021/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 2021/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2021/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2021/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2021/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2021/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Sơn La

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực