Công văn 2022/BNV-TCPCP

Công văn số 2022/BNV-TCPCP về việc hướng dẫn phụ cấp tháng đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2022/BNV-TCPCP hướng dẫn phụ cấp tháng cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2022/BNV-TCPCP
V/v hướng dẫn phụ cấp tháng đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Hội Điện ảnh Việt Nam 

Hội Điện ảnh Việt Nam có công văn số 218/CV-HĐA ngày 25 tháng 5 năm 2007 về việc hướng dẫn chi phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội, việc này Bộ Nội vụ ý kiến như sau:

Đối với cán bộ, công chức đã về hưu nay được hội bầu giữ chức danh lãnh đạo hội không hưởng phụ cấp chức vụ, được hội quyết định mức chi phụ cấp hàng tháng từ nguồn kinh phí của hội trên cơ sở thỏa thuận giữa hội với cán bộ nghỉ hưu.

Đại hội VI Hội Điện ảnh Việt Nam đã bầu PGS, TS Trần Luân Kim giữ chức Chủ tịch Hội, nay PGS, TS Trần Luân Kim đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục công tác giữ chức danh Chủ tịch Hội. Do đó, việc định mức chi trả phụ cấp hàng tháng đối với PGS, TS Trần Luân Kim do Hội quyết định tối đa không quá 90% lương hưu hiện hưởng (không có phụ cấp chức vụ) từ nguồn kinh phí của Hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đỗ Quang Trung (bc);
- Lưu VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2022/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2022/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2022/BNV-TCPCP hướng dẫn phụ cấp tháng cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2022/BNV-TCPCP hướng dẫn phụ cấp tháng cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2022/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2022/BNV-TCPCP hướng dẫn phụ cấp tháng cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2022/BNV-TCPCP hướng dẫn phụ cấp tháng cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội

              • 16/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực