Công văn 2025/BNV-CCVC

Công văn số 2025/BNV-CCVC về việc điều động cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2025/BNV-CCVC điều động cán bộ, công chức


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2025/BNV-CCVC
V/v điều động cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 760/SNV ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc điều động cán bộ từ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, mục I Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước đã có quy định cụ thể về việc điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, cơ quan của lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân cấp xã về cơ quan nhà nước.

Sau khi Thông tư 07/2007/TT-BNV nêu trên có hiệu lực thi hành, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng các quy định mới về điều động, tiếp nhận.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2025/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2025/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2025/BNV-CCVC điều động cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2025/BNV-CCVC điều động cán bộ, công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2025/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2025/BNV-CCVC điều động cán bộ, công chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2025/BNV-CCVC điều động cán bộ, công chức

           • 16/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực