Công văn 2025/TY-TTr,PC

Công văn 2025/TY-TTr,PC năm 2019 về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/TY-TTr,PC
V/v kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 47/19/CV-CTY ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Chế biến và xut khu thủy sản Quảng Ninh về việc kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh từ Hà Lan và Rumani để gia công, chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý

Ngày 25/3/2019, Cục Thú y đã có Công văn số 529/TY-KD trả lời Công ty về việc kim dịch hàng gia công, chế biến xuất khẩu không làm thực phẩm cho con người, trong đó đã nêu các sản phẩm theo đề nghị của Công ty không thuộc quy định tại Điều 11 của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phm động vật trên cạn, đng thời theo quy định của pháp luật về thú y thì loại hình nhập khu này chưa đưc điều chỉnh trong các văn bản hiện hành về thú y.

Mặt khác, để ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật, sản phm động vật có thể xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam qua việc nhập khẩu động vật, sản phẩm động vt, theo quy định tại Điều 43 của Luật thú y năm 2015 đã yêu cầu các nước xuất khẩu vào Việt Nam trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y của Việt Nam. Hiện nay, các nước dự định xuất khẩu sản phẩm động vật mà theo đề nghị của Công ty chưa có thỏa thuận về vệ sinh thú y với cơ quan thú y Việt Nam.

Từ những căn cứ và quy định của pháp luật về thú y, đồng thời mặt hàng chân, bàn chân gà đông lạnh có rủi ro cao về lây lan dịch bệnh (nhất là bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao lây lan dịch bệnh cho người và động vật), do vậy cơ quan thú y có thm quyền của nước xuất khẩu phải tchức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, bảo đảm sản phẩm phải được lấy từ quốc gia, vùng không có các dịch bệnh của gia cầm.

2. Về trường hợp Cục Chăn nuôi cho phép nhập khẩu

- Hiện nay, theo quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi thì chân, bàn chân gà đông lạnh làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi khi nhập khẩu thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Do vậy, Cục Chăn nuôi cho phép và đng ý cho Công ty nhập khẩu sản phẩm động vật làm thức ăn chăn nuôi xuất khẩu là phù hp với quy định ca pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Bên cạnh, Công ty nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi phải chấp hành việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP vquản lý thức ăn chăn nuôi, phải chấp hành quy định của pháp luật về thú y (Luật thú y năm 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật thú y, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y).

3. Về một số Doanh nghiệp nhập gia công và xuất khẩu

Về nội dung này, Cục Thú y trao đổi với Công ty như sau:

- Hiện nay, có một vài Doanh nghiệp được Cục Thú y cho phép kiểm dịch nhập khẩu sn phm động vt là thịt gia cầm để sản xuất thức ăn cho chó mèo xuất khẩu. Tuy nhiên, Doanh nghiệp này đã đáp ứng các yêu cầu quy định ca pháp luật về thú y và pháp luật vquản lý thức ăn chăn nuôi như sau:

+ Được cơ quan thú y có thm quyền của Việt Nam cung cấp các tài liệu theo yêu cầu Cơ quan thú y có thẩm quyền của nước nhập khẩu theo yêu cầu như giám sát điều kiện vệ sinh thú y, dịch bệnh,...

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của nước nhập khẩu đã sang kiểm tra thực tế về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sn xut, chế biến và đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu;

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của Việt Nam trao đi, thống nhất với cơ quan thú y của nước nhập khẩu về Mu giấy chứng nhận kiểm dịch;

+ Được cơ quan thú y có thm quyền của nước nhập khẩu cấp mã số cho phép nhập khẩu.

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các lô hàng xuất khẩu.

Xin gửi kèm theo một stài liệu.

- Để bảo đảm uy tín ca sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt liên quan đến sản phm từ động vật như (thịt, trứng, sữa, mật ong,...) được Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan phi hợp chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu theo con đưng chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua Cục Thú y đã đàm phán vi một số nước có liên quan như Trung Quốc tham mưu cho cơ quan có thm quyền trao đi ký nghị định thư cho phép Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm sữa sang nước này, cũng như trước đây là bột thịt cá làm thức ăn chăn nuôi cũng được cơ quan thú y của Trung Quốc sang kiểm tra đánh giá các nhà máy sản xuất để được đưa vào Danh mục xuất khẩu sang Trung Quốc (xin gửi kèm theo văn bản cho phép xuất khẩu bột cá và sản phẩm sữa từ Việt Nam sang Trung Quốc).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghip, Cục Thú y đã và đang tích cực phối hợp với các quan liên quan của nước xut khẩu, nhập khẩu để trao đổi về yêu cầu vệ sinh thú y đối với mặt hàng mà Công ty đề nghị.

Trên đây là ý kiến của Cục Thú y về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh đgia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, đề nghị Công ty chấp hành theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (p/h);
- Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế (để p/h);
- Cục trư
ng để (b/c);
- Lưu: VT, TTr
,Pc, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2025/TY-TTr,PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2025/TY-TTr,PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(15/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2025/TY-TTr,PC

Lược đồ Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2025/TY-TTr,PC
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýĐàm Xuân Thành
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

         • 28/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực