Công văn 2028/BNV-CQDP

Công văn số 2028/BNV-CQDP về việc đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2028/BNV-CQDP đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2028/BNV-CQĐP
V/v đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 1449/UBND-NC ngày 15/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, về việc sửa đổi tên thôn, chia tách, sáp nhập thôn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 17, Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV, ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ): “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ những quy định tại quy chế này, quy định cụ thể cho phù hợp tình hình thực tế ở địa phương”.

1. Việc đổi tên thôn

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) để quy định quy trình và hồ sơ đổi tên thôn cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (tương tự như quy trình thành lập thôn mới). Chỉ thực hiện việc đổi tên thôn khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Việc chia tách, sáp nhập thôn

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV, ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ): “Giữ nguyên các thôn hiện có. Chỉ thành lập thôn mới khi tổ chức định canh, định cư, di dân giải phóng mặt bằng và khi thực hiện quy hoạch dãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Hiện nay có một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều thôn có quy mô rất lớn, cụ thể là: thành phố Hồ Chí Minh (thôn có 4.788 hộ); tỉnh Bắc Ninh (thôn có 3.282 hộ); tỉnh Quảng Ngãi (thôn có 1.599 hộ) và 19 tỉnh khác có thôn trên 1.000 hộ nhưng vẫn không chia tách.

Bộ Nội vụ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CQĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2028/BNV-CQDP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2028/BNV-CQDP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2028/BNV-CQDP đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2028/BNV-CQDP đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2028/BNV-CQDP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2028/BNV-CQDP đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2028/BNV-CQDP đổi tên, chia tách, sáp nhập thôn

             • 16/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực