Công văn 20297/QLD-GT

Công văn 20297/QLD-GT năm 2017 về triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20297/QLD-GT 2017 triển khai quản lý giá thuốc nhà thuốc bệnh viện theo 54/2017/NĐ-CP


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20297/QLD-GT
V/v Triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Quân y- Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải.

(sau đây gọi tắt là đơn vị)

Ngày 08/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Triển khai quy định tại Điều 136 của Nghị định quy định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện như sau:

1. Danh mục thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được mua thuc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc đã trúng thầu được công b trên Cng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

2. Giá thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ Sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm;

b) Đối với thuốc không có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã được công btrên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

3. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu mua các thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân nội tvà bệnh nhân ngoại trú cung ứng tại cơ sở bán lẻ nm trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa trúng thu tại chính bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác công bố trên trang thông tin điện của Bộ Y tế (Cục Quản lý dược), cơ Sở y tế cần khẩn trương lập kế hoạch mua sắm bổ sung đối với các thuốc này theo quy định về đấu thầu thuốc hiện hành để bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

4. Đề nghị các đơn vị căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

5. Để kịp thời cp nhật, công bố kết quả trúng thầu của các đơn vị, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu, đề nghị các cơ stổ chức đấu thầu thuốc, các Sở Y tế tỉnh, thành phố tổ chức đấu thầu tập trung thuốc khẩn trương gửi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo văn bản này về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược). Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý dược - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Tp. Hà Nội) và thư điện tử (về địa chỉ: quanlygiathuoc@gmail.com).

Cục Quản lý dược thông báo để các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành (Cục Quân y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
BTr, Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
(Ban hành kèm theo Văn bản số 2097/QLD-GT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý dược)

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………….

(địa danh), ngày tháng năm 20….

 

- Địa chỉ:

- Điện thoại/Fax:

BÁO CÁO GIÁ THUỐC TRÚNG THẦU NĂM ...

(Theo Quyết định trúng thầu số….. ngày ……tháng……. của……. )

Kính gửi: Bộ Y tế (138A - Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Thực hiện quy định tại Thông tư s: 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016, (Tên Đơn vị) báo cáo kết quả trúng thầu mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám và chữa bệnh năm .... như sau:

Stt

Tên hoạt chất (chỉ ghi tên hoạt chất)

Nồng độ hàm lượng

Tên thuc

SĐK hoặc Số GPNK

Tên nhà sản xuất

Nước sản xuất

Quy cách đúng gói

Đơn vị tính nhỏ nhất (viên, gói, lọ, tube, ng, chai)

Số lượng

Đơn giá (có thuế giá trị gia tăng)

(tính trên đơn vị tính nhnhất)

Thành tiền

Nhà thầu trúng thầu

Nhóm thuốc

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)


 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20297/QLD-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20297/QLD-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20297/QLD-GT

Lược đồ Công văn 20297/QLD-GT 2017 triển khai quản lý giá thuốc nhà thuốc bệnh viện theo 54/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20297/QLD-GT 2017 triển khai quản lý giá thuốc nhà thuốc bệnh viện theo 54/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20297/QLD-GT
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 20297/QLD-GT 2017 triển khai quản lý giá thuốc nhà thuốc bệnh viện theo 54/2017/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 20297/QLD-GT 2017 triển khai quản lý giá thuốc nhà thuốc bệnh viện theo 54/2017/NĐ-CP

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực