Công văn 20298/QLD-ĐK

Công văn 20298/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20298/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20298/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THƯỚC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 20298/QLD-ĐK ngày 04/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

AMERBIC

VD-12094-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Meloxicam

BP2013

Apex Healthcare Limited

4710, GIDC Estate, Ankleshwar-393002 Gujarat

India

2

BUDOLFEN

VD-7213-09

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Paracetamol

BP2013

Anqiu Luan pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North road, Anqiu, Shandong, China

China

3

BUDOLFEN

VD-7213-09

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Ibuprofen

BP2012

Iol Chemicals And Pharmaceuticals Limited

85, Industrial Area A, Ludhiana. 141 003

India

4

BUSCODONA

VD-6653-09

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hyoscin Butylbromid

BP2010

Alchem Internatinal Limited

25/2, Main Mathura Road. Village Kaili, Ballabgarh, Faridabad-121004, Haryana

India

5

CELECOXIB 200mg

VD-14174-11

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Celecoxib

EP8

Aarti Drugs Limited

Road No 29, Plot No 109-D, Sion (East), Mumbai - 400 022

India

6

DETYLTATYL 500mg

VD-13719-11

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Mephenesin

BPC 73

Synthokem Labs Private Limited

P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018, India

India

7

DETYLTATYL

VD-13256-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Mephenesin

BPC 73

Synthokem Labs Private Limited

P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018, India

India

8

DEXAMETHASON 0,5 mg

VD-12099-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Dexamethason acetat

USP35

Tianjin tianyao pharmaceutical Co.Ltd

No19, Xinye 9th Street, West Area Of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin, 300462

China

9

DONALIUM-DN

VD-12101-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Domperidon maleat

BP2013

LOHITHA LIFESCIENCES PVP LTD

Plot No. 80B, JN Pharma City Parawada, Visakhapatnam

India

10

MAXIDOM

VD-9957-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Domperidon maleat

BP2013

LOHITHA LIFESCIENCES PVP LTD

Plot No. 80B, JN Pharma City Parawada, Visakhapatnam

India

11

MUSSAN

VD-12103-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Ambroxol hydroclorid

BP 2012

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

RM.1115, Jingui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu District, Hangzhou.

China

12

PRULACTINF

VD-13258-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Natri Picosulfat

BP 2013

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd, Economic Development Zone of Sanmen County, Zhejiang

China

13

STERON-AMTEX

VD-10913-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Cinnarizin

BP2012

R L Fine Chem Pvt. Ltd

No.2000, Yelahanka New Town, Yelahanka, Bengaluru-560064

India

14

TOPTROPIN

VD-7413-09

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Piracetam

CP2005

Jangxi Yuehua Pharmaceutical Co.Ltd

Gongye 6th Rd, Leping Shi, Jingdezhen Shi, Jiangxi Sheng, Chine, 333400

China

15

VITAMIN B1 50mg

VD-7415-09

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Thiamin mononitrat

BP2013

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Leanjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China.

16

VITAMIN C 250mg

VD-12158-10

19/07/2018

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Acid ascorbic

BP2013

Shandong Luwei Pharmaceutical Co.Ltd

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan Distric, Zibo City, Shandong

China.

17

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

VD-25441-16

05/09/2021

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 7.0

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

18

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

VD-25441-16

05/09/2021

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 7.0

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona), Spain

Spain

19

Esomeprazol STADA 20 mg

VD-23339-15

09/09/2020

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Esomeprazole magnesium dihydrate

Inhouse (TC NSX)

Hetero Drugs Limited

S.No.213, 214, 255 Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

20

Grippostad C

VD-23340-15

09/09/2020

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Ascorbic acid

Inhouse (TC NSX)

DSM Nutritional Products (UK) Ltd.

Dalry Ayrshire Scotland UK KA245 JJ,

UK

21

Grippostad C

VD-23340-15

09/09/2020

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Caffeine

EP 7.0

Shandong Xinhua pharmaceutical Co. Ltd.

No. 14 Dong Y, Road Zibo, Shangdong,

China

22

Grippostad C

VD-23340-15

09/09/2020

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Chlorpheniramine maleate

DĐVN IV

Supriva Lifescience Ltd.

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist. Ratnagiri, 415722, Maharashtra.

India

23

Grippostad C

VD-23340-15

09/09/2020

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Paracetamol

Inhouse (TC NSX)

Mallinckrodt Inc.

100 Louis Latzer Drive, Greenville, Illinois 62246

USA

24

Terbinafin STADA cream 1%

VD-23365-15

09/09/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Terbinafine hydrochloride

EP 6.0

Ercros Industrial, S.A

Pasco del Deleite, s/n, 28300 - Aranjuez (Madrid)

Spain

25

Terbinafin STADA cream 1%

VD-23365-15

09/09/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Terbinafine hydrochloride

EP 6.0

Hetero Labs Limited

Survey No.10, l.D.A, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh

India

26

Febustad 80

QLĐB-563-16

05/09/2018

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Febuxostat

Inhouse (TC NSX)

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016, China

China

27

Fexostad 120

VD-25478-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Fexofenadine hydrochloride

USP 35

Ind-Swift Laboratories Limited

SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160 101

India

28

Fluzinstad

VD-25479-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Flunarizine dihydrochloride

EP 7.0

SIFAVITOR S.r.l.

Via Livelli, 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano - (LO), Italy

Italy

29

Lamostad 25

VD-25480-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Lamotrigine

EP 8.0

Union Quimico Farmaceutica S.A.

Mallorca, 262, 3rd floor, 08008 Barcelona, Spain

Spain

30

Olanstad 5

VD-25481-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Olanzapine

Inhouse (TC NSX)

Nobilus Ent.

99 - 300 Kutno ul. Metalowa 6a, Poland

Poland

31

Tadalafil STADA 20 mg

VD-25483-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Tadalafil

EP 8.0

MSN Organics Pvt. Ltd.

Sy. No. 224/A, Bibinagar (Village), Bhongir (Mandal), Nalgonda District, Andhra Pradesh, India

India

32

Telmisartan STADA 80 mg

VD-25484-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Telmisartan

EP 8.0

Moehs Catalana, S.L.

Polígono Industrial Rubí Sur, César Martinell i Brunet no 12A, 08191 Rubí, Barcelona, Spain

Spain

33

Venlafaxine STADA 37,5 mg

VD-25485-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Venlafaxine hydrochloride

EP 8.0

Cipla Ltd.

Plot No.A-33/1/2 Patalganga Industrial Area District - Raigad (Maharashtra)

India

34

Scanneuron

VD-25491-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Cyanocobalamin (Vitamin B12)

EP 8.0

North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd

No.9, Zhaiying North street, Shijiazhuang, Hebei, China

China

35

Scanneuron

VD-25491-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)

USP 37

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Leanjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

36

Scanneuron

VD-25491-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Vitamin B1 (Thiamine nitrate)

BP 2013

Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd

Marine Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu, China

China

37

Stadloric 100

VD-25555-16

05/09/2021

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Celecoxib

Inhouse (TC NSX)

Hetero Drugs Limited

(Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narsapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District - 531 081, Andhra Pradesh, India

India

38

Hoạt huyết dưỡng não ATM

VD-18185-13

18/01/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

39

Ceginkton

VD-18435-13

18/01/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Gingko biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

40

Quaneuron

VD-18444-13

18/01/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao lá Bạch quả (Gingko biloba extract)

CP 2010

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

41

Hoạt huyết dưỡng não

VD-18440-13

18/01/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao lá Bạch quả (Extractum Folium Ginkgo siscus)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

42

Bravine

VD-19078-13

19/06/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

43

Ginkgo 40

VD-19080-13

19/06/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

44

Hoạt huyết dưỡng não Vinacare 100

VD-20009-13

08/11/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

45

Hoạt huyết dưỡng não Vinacare 200

VD-20010-13

08/11/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

46

Hoạt huyết dưỡng não TP

VD-20303-13

27/12/2018

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

47

Hoạt huyết dưỡng não ATM

VD-20628-14

12/06/2019

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

48

Ginkosoft

VD-20915-14

12/06/2019

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

49

Ginkgo 80

VD-20914-14

12/06/2019

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)

USP 32

Pizhou Xinyuan Biological Products Co., Ltd

Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou city, Jiangsu Province

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20298/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20298/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20298/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 20298/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20298/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20298/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 20298/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 20298/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu

             • 04/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực