Công văn 203/BNV-TCPCP

Công văn 203/BNV-TCPCP năm 2016 thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 203/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên Quảng Ninh 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Qung Ninh

Trả lời Công văn s 2045/SNV-TCBCTCPCP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh v việc thành lập Hội Công chứng viên tnh Qung Ninh, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành, thì một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương đã thành lập Hội Công chứng có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Kể từ khi Luật Công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc thành lập Hội Công chng viên các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ninh thực hiện quản lý nhà nước và hướng dn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh (Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TCPCP, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 203/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu203/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực13/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 203/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên Quảng Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 203/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên Quảng Ninh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu203/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýHà Thị Dung
        Ngày ban hành13/01/2016
        Ngày hiệu lực13/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 203/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên Quảng Ninh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 203/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên Quảng Ninh 2016

           • 13/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực