Công văn 203-TC/VP

Công văn 203-TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính văn bản Thông tư số 89/1998/TT-BTC

Nội dung toàn văn Công văn 203-TC/VP đính chính văn bản TT 89/1998/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203-TC/VP
Về việc đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 203TC/VP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/1998/NĐ-CP">89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Tại Điểm 3 Mục I Phần E - "Xử lý vi phạm" của Thông tư này có quy định:

"3-... trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn có hành vi tiếp tục vi phạm nghiêm tọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật".

Do có sai sót trong quá trình đánh máy, nên nội dung trên được đính chính lại cho đúng là:

"3-... trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiệm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật".

Bộ Tài chính xin lỗi về sai sót trên và xin thông báo để các cơ quan biết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Phạm Sĩ Danh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 203-TC/VP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 203-TC/VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/1999
Ngày hiệu lực 10/09/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 203-TC/VP

Lược đồ Công văn 203-TC/VP đính chính văn bản TT 89/1998/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 203-TC/VP đính chính văn bản TT 89/1998/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 203-TC/VP
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành 10/09/1999
Ngày hiệu lực 10/09/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 203-TC/VP đính chính văn bản TT 89/1998/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 203-TC/VP đính chính văn bản TT 89/1998/TT-BTC

  • 10/09/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/09/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực