Công văn 2030/VPCP-NN

Công văn 2030/VPCP-NN năm 2021 về quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2030/VPCP-NN 2021 quản lý sử dụng diện tích đất tại khu vực Bãi Khem huyện Phú Quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/VPCP-NN
V/v quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số 184/UBND-TCD ngày 17 tháng 2 năm 2020), báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trưng (Công văn số 555/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 2 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 844/BXD-QLN ngày 12 tháng 3 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 717/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 3 năm 2021) về việc quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9 ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thi, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng nghiên cứu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, chủ trì, phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang rà soát lại nhu cầu sử dụng khu đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyt; thống nhất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, XD;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

các Vụ: KTTH, NC, PL, CN, V.I, TH;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2030/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2030/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực26/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2030/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 2030/VPCP-NN 2021 quản lý sử dụng diện tích đất tại khu vực Bãi Khem huyện Phú Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2030/VPCP-NN 2021 quản lý sử dụng diện tích đất tại khu vực Bãi Khem huyện Phú Quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2030/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/03/2021
        Ngày hiệu lực26/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2030/VPCP-NN 2021 quản lý sử dụng diện tích đất tại khu vực Bãi Khem huyện Phú Quốc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2030/VPCP-NN 2021 quản lý sử dụng diện tích đất tại khu vực Bãi Khem huyện Phú Quốc

              • 26/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực