Công văn 2035/BNN-TCCB

Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2035/BNN-TCCB
V/v xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp năm 2013

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 820/QĐ- BNN-TCCB ngày 16/4/2013 giao các đơn vị chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề năm 2013 thuộc dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề và Quyết định số 726/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/4/2013 thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013. Để thống nhất thực hiện, Bộ yêu cầu các Ban chủ nhiệm lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

2. Năm 2013, Bộ không tổ chức tập huấn chung cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trên cơ sở nội dung tập huấn và kinh nghiệm xây dựng các năm trước, chủ nhiệm các ban xây dựng chương trình, giáo trình có trách nhiệm hướng dẫn cho các thành viên chưa được tập huấn của Ban chủ nhiệm về quy trình, cách thức tổ chức xây dựng đảm bảo thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, giáo trình của nghề được giao đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

3. Trong quá trình xây dựng chương trình, giáo trình phải đảm bảo sự tham gia của các thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/4/2013 của Bộ; đặc biệt lưu ý sự tham gia của các chuyên gia trong quá trình xây dựng chương trình, giáo trình.

4. Về nội dung của chương trình, giáo trình: các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề cần gắn với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Bộ ban hành (đặc biệt quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt - VietGAP), phù hợp với đối tượng người học và có tính thực tiễn cao.

5. Kế hoạch tập huấn và nghiệm thu như sau:

- Tập huấn cho các Hội đồng nghiệm thu và nghiệm thu sơ đồ phân tích nghề, phiếu phân tích công việc của 31 nghề: cuối tháng 6/2013

- Thẩm định, nghiệm thu chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: cuối tháng 8/2013.

- Thẩm định, nghiệm thu giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: cuối tháng 10/2013.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình, giáo trình trình Bộ ban hành: tháng 12/2013.

Đề nghị các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình lưu ý thực hiện các yêu cầu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2035/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2035/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2035/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành03/05/2013
        Ngày hiệu lực03/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2035/BNN-TCCB xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp

             • 03/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực