Công văn 2035/BVTV-QLT

Công văn 2035/BVTV-QLT năm 2013 tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2035/BVTV-QLT tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/BVTV-QLT
V/v tạm ngừng khảo nghiệm thuốc BVTV mới

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông báo số 4627/TB-BNN-VP thông báo Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Thực hiện nội dung: “Tạm ngừng công tác khảo kiểm nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật mới để tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh toàn bộ quy trình đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam” nêu trong Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Cục Bảo vệ thực vật quy định kể từ ngày 09/10/2013:

1. Tạm ngừng nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

2. Tạm ngừng cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

3. Tạm ngừng ký hợp đồng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới;

4. Tạm ngừng khảo nghiệm đối với các thuốc bảo vệ thực vật đã ký hợp đồng khảo nghiệm nhưng chưa triển khai khảo nghiệm;

5. Các Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật thống kê những thuốc bảo vệ thực vật đã thực hiện xong các khảo nghiệm nhưng chưa làm thủ tục đăng ký; những thuốc bảo vệ thực vật đang thực hiện khảo nghiệm nhưng chưa hoàn thành đủ số lượng khảo nghiệm theo quy định đến thời điểm ngày 09/10/2013 tại tất cả mạng lưới khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật do Trung tâm phụ trách. Báo cáo kết quả về Cục Bảo vệ thực vật (Phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật) trước ngày 16/10/2013.

Cục Bảo vệ thực vật xin thông báo để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- P.QLT, P. Thanh tra-PC (để thực hiện);
- Các TT KĐ&KN (để thực hiện);
- Lưu VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2035/BVTV-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2035/BVTV-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2013
Ngày hiệu lực09/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2035/BVTV-QLT tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2035/BVTV-QLT tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2035/BVTV-QLT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Sĩ Doanh
        Ngày ban hành09/10/2013
        Ngày hiệu lực09/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2035/BVTV-QLT tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2035/BVTV-QLT tạm ngừng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới 2013

              • 09/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực