Công văn 2039/BHXH-CSYT

Công văn 2039/BHXH-CSYT năm 2017 áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2039/BHXH-CSYT 2017 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tt là BHXH các tỉnh)

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng. Để thống nhất từ ngày 01/7/2017, thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (k cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (một trăm chín lăm nghìn đồng).

- 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng (năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo him y tế theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2039/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2039/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2017
Ngày hiệu lực29/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2039/BHXH-CSYT 2017 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2039/BHXH-CSYT 2017 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2039/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành29/05/2017
        Ngày hiệu lực29/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2039/BHXH-CSYT 2017 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2039/BHXH-CSYT 2017 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT

             • 29/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực