Công văn 203TCT/PCCS

Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203 TCT/PCCS
V/v Xử lý vi phạm về hoá đơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Gia Lai

Trả lời công văn số 203/TT-XNK ngày 01/11/2004 của Công ty TM-XNK Gia Lai về việc xử lý vi phạm về hoá đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và điểm 1, mục II, phần A Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên thì phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một loại hoá đơn, khi làm mất bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP. Đồng thời, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP không quy định miễn, giảm cho việc làm mất hoá đơn.

Vì vậy, trường hợp Công ty TM-XNK có làm mất một cuốn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, không được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hoá đơn. Đề nghị công ty thực hiện đúng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 203TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 203TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2005
Ngày hiệu lực 17/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 203TCT/PCCS

Lược đồ Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 203TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 17/01/2005
Ngày hiệu lực 17/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 203TCT/PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn

  • 17/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực