Công văn 2041/TCT-CS

Công văn 2041/TCT-CS năm 2016 về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2041/TCT-CS tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/TCT-CS
V/v tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Create Medic.
(Đ/c: Lô 303- Đường 7A- KCN Amata- P. Long Bình- Biên Hòa- Đồng Nai)

Trả lời công văn số 21-1/VCM ngày 12/01/2016 của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước;

Căn cứ quy định tại điểm 2 khoản 6 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, ngày 22/12/2015, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 8365/CT-TTHT trả lời Công ty là phù hợp quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2041/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2041/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2016
Ngày hiệu lực 13/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2041/TCT-CS tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2041/TCT-CS tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2041/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 13/05/2016
Ngày hiệu lực 13/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2041/TCT-CS tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2041/TCT-CS tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế 2016

  • 13/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực