Công văn 2044/TCT-CS

Công văn 2044/TCT-CS năm 2016 về khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2044/TCT-CS khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất
(Địa chỉ: Phân Khu Công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Trả lời công văn số 07/VPCT ngày 30/3/2016 của Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (Công ty) về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ vay để trả nợ vay cho Ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Điều 2 và Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo tiền vay (theo văn bản đồng ý của ngân hàng) cho Công ty TNHH Global Eco Energy thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Do đó, Công ty phải tính và nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho Ngân hàng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời Công ty tại công văn số 665/CT-TTHT ngày 29/3/2016 là phù hợp quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2044/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2044/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2044/TCT-CS khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2044/TCT-CS khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2044/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2044/TCT-CS khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2044/TCT-CS khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            • 13/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực