Công văn 2044/TCT-CS

Công văn số 2044/TCT-CS về việc thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2044/TCT-CS thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2044/TCT-CS
V/v: thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1202/CT-TTHT ngày 13/9/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn, giảm thuế TNDN và xác định điều kiện hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

Căn cứ hướng dẫn tại mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì việc ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN được thực hiện kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đến năm 2006 có lãi thì thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN được tính từ năm 2006 (năm đầu tiên có lãi). Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào việc kê khai của Doanh nghiệp và căn cứ vào thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN để giải quyết.

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với trường hợp: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý của năm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Theo hướng dẫn trên, trong giai đoạn xây dựng cơ bản đơn vị không làm hồ sơ xin hoàn thuế, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, nếu trong 3 tháng liên lục kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh mà thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng cơ bản và của hoạt động kinh doanh chưa khấu trừ hết thì đơn vị được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC , HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2044/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2044/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2008
Ngày hiệu lực28/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2044/TCT-CS thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2044/TCT-CS thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2044/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành28/05/2008
        Ngày hiệu lực28/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2044/TCT-CS thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2044/TCT-CS thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT

         • 28/05/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/05/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực