Công văn 2045/VPCP-KGVX

Công văn 2045/VPCP-KGVX năm 2019 bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/VPCP-KGVX
V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Công an,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 221/TTr-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung công tác phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban Quốc gia theo hướng Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống Lao và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2045/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2045/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2045/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

              • 15/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực