Công văn 2046/CT-TTHT

Công văn 2046/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2046/CT-TTHT 2015 chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH 3M Việt Nam
Địa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái , P. Tân Phú, Q.7
Mã số thuế: 0300788409

 

Trả lời văn thư ngày 04/02/2015 của Công ty đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 101 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định việc đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại:

“ Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại”.

Căn cứ Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

“Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2012 -2013):

+ Tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 quy định doanh thu tính thuế trong một số trường hợp:

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ”.

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp Công ty theo trình bày từ năm 2013 trở về trước trong quá trình kinh doanh có tổ chức chương trình khuyến mãi nhưng không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản chương trình khuyến mại với Sở Công Thương) thì khi cung cấp hàng khuyến mãi, hàng mẫu cho khách hàng Công ty phải lập hóa đơn tính, kê khai, nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo quy định. Giá tính thuế GTGT, tính thuế TNDN là giá bán của hàng hoá cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm cho biếu tặng khách hàng, giá vốn của hàng hoá biếu tặng được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
387 – 15309/15 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2046/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2046/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2015
Ngày hiệu lực10/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2046/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2046/CT-TTHT 2015 chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2046/CT-TTHT 2015 chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2046/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành10/03/2015
        Ngày hiệu lực10/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2046/CT-TTHT 2015 chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2046/CT-TTHT 2015 chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi Hồ Chí Minh

            • 10/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực