Công văn 2047/BNN-TCLN

Nội dung toàn văn Công văn 2047/BNN-TCLN 2022 triển khai thực hiện Quyết định 177/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/BNN-TCLN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022.

2. Trong quá trình xây dựng Dự án, đề nghị ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đầu tư nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo phát hiện sớm cháy rừng bằng công nghệ không gian địa lý và xây dựng các trạm quan trắc phát hiện sớm cháy rừng tại các khu vực trọng điểm cháy để chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng; đầu tư trang thiết bị hiện đại trong giám sát, đánh giá tài nguyên rừng.

3. Đối với các địa phương không tự cân đối được nguồn vốn thực hiện Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thì xây dựng Dự án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Trường hợp địa phương đã phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng: rà soát đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành và phù hợp với mục tiêu, nội dung của Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Hằng năm, căn cứ vào Dự án được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đối với các hoạt động cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ngoài nội dung dự án, các tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng của địa phương, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2047/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2047/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2022
Ngày hiệu lực05/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2047/BNN-TCLN

Lược đồ Công văn 2047/BNN-TCLN 2022 triển khai thực hiện Quyết định 177/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2047/BNN-TCLN 2022 triển khai thực hiện Quyết định 177/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2047/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành05/04/2022
        Ngày hiệu lực05/04/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2047/BNN-TCLN 2022 triển khai thực hiện Quyết định 177/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2047/BNN-TCLN 2022 triển khai thực hiện Quyết định 177/QĐ-TTg

              • 05/04/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực