Công văn 2048/BNV-CCVC

Công văn số 2048/BNV-CCVC về việc thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2048/BNV-CCVC thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2048/BNV-CCVC
V/v thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 505-CV/TC ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Ban Tổ chức tỉnh ủy Tuyên Quang hỏi về việc thực hiện chế độ công chức dự bị và bổ nhiệm ngạch cho công chức, Bộ Nội vụ xin trả lời như sau:

Đối với các trường hợp được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến nay nếu đã đủ hoặc vượt thời gian thực hiện công chức dự bị theo quy định hiện hành (12 tháng) mà chưa được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức thì thực hiện việc bổ nhiệm và tính thời gian nâng bậc, thâm niên giữ ngạch theo quy định tại khoản a, mục 6, phần I của Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 4 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Ban Tổ chức tỉnh ủy Tuyên Quang biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn (để báo cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu VP, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2048/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2048/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2007
Ngày hiệu lực17/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2048/BNV-CCVC thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2048/BNV-CCVC thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2048/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/07/2007
        Ngày hiệu lực17/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2048/BNV-CCVC thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2048/BNV-CCVC thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị

             • 17/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực