Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ

Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ về việc nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2048/HĐNTNN-GĐ
V/v: Nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà ( Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà đã được khánh thành trong khi chủ đầu tư là Quý Sở chưa báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để có văn bản chấp thuận đưa công trình vào khai thác sử dụng, bởi vậy Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có ý kiến nhắc nhở Quý Sở phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như sau:

1. Công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà là công trình công cộng thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhưng do công trình này được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nên không phải chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.

Tuy vậy, chủ đầu tư cũng đã thuê tổ chức thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực thì chủ đầu tư phải căn cứ vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực do tổ chức này cấp để làm căn cứ đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 3 mục II Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng “ Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”.

Hiện tại tổ chức này chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực cho chủ đầu tư.

2. Quý Sở có trách nhiệm tổ chức thành lập Hội đồng Nghiệm thu cơ sở để nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Kết quả nghiệm thu này phải được lập thành Biên bản và phải được Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng ký.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở cần kiểm tra và nghiệm thu việc khắc phục các tồn tại trong việc xây dựng công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng ngày 18/9/2009 và tại văn bản số 7395/SXD-GĐCL ngày 22/9/2009 của Quý Sở gửi BQLDA và các nhà thầu có liên quan.

3. Sau khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu công trình, chủ đầu tư báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để có văn bản chấp thuận đưa công trình vào khai thác sử dụng, các văn bản bao gồm:

a) Báo cáo của Chủ đầu tư và các bên có liên quan về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình, trong đó giải trình về những kiến nghị nêu tại văn bản số 1252 HĐNTNN-GĐ ngày 26/6/2009, văn bản số 1439 HĐNTNN-GD ngày 15/7/2009 và văn bản số 1926/HĐNTNN-GĐ ngày 09/9/2009 của HĐNTNN;

b) Các phụ lục ghi nhận danh mục các tồn tại về chất lượng (nếu có) hoặc các điều kiện chi tiết trong trường hợp chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu có điều kiện.

Thời gian còn lại không nhiều, chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện các việc nêu trên để kịp đưa công trình vào phục vụ Indoor Game theo các quy định của pháp luật và kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân-Chủ tịch HĐNTNN (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh;
- UBND thành phố Hà Nội ( để chỉ đạo)
- Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch ( để phối hợp kiểm tra)
- Ban QLDA (để thực hiện)
- Tổ trưởng Tổ chuyên gia
- Lưu: VP, TTHĐNTNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2048/HĐNTNN-GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2009
Ngày hiệu lực25/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ

Lược đồ Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2048/HĐNTNN-GĐ
        Cơ quan ban hànhHội đồng nghiệm thu nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành25/09/2009
        Ngày hiệu lực25/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng

           • 25/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực