Công văn 205/TCHQ-KTTT

Công văn số 205/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Nội dung toàn văn Công văn 205/TCHQ-KTTT giải tỏa cưỡng chế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Công ty Côn Sơn Cosimex
  (32 Tôn Đức Thắng, Công Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 258/CTCS-XNK ngày 26/12/2006 của Công ty Côn Sơn Cosimex về việc giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Côn Sơn Cosimex đang có nợ thuế tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp này, Tổng cục Hải quan đang tập hợp hồ sơ trình Bộ Tài chính xem xét xóa nợ theo Thông tư 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 – Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty; Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét cho Công ty Côn Sơn Cosimex (MST: 3500122026) được làm thủ tục XNK hàng hóa đến hết ngày 28/02/2007 với điều kiện:

- Công ty phải có cam kết với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu của Bộ Tài chính.

- Không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Côn Sơn Cosimex biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 205/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu205/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 205/TCHQ-KTTT giải tỏa cưỡng chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 205/TCHQ-KTTT giải tỏa cưỡng chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu205/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 205/TCHQ-KTTT giải tỏa cưỡng chế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 205/TCHQ-KTTT giải tỏa cưỡng chế

         • 09/01/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/01/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực