Công văn 2050/VPCP-KTN

Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/VPCP-KTN
V/v xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 11155/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 290/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 02 năm 2012), Xây dựng (công văn số 128/BXD-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2012), Tài chính (công văn số 3061/BTC-QLCS ngày 08 tháng 3 năm 2012) về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép tính tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo thời điểm bàn giao đất thực tế đối với các dự án nêu tại mục 1 công văn số 11155/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1059/TTg-KTN ngày 04 tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4) Th.15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2050/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2050/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2050/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2050/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án đầu tư

              • 28/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực