Công văn 2055/BHXH-QLT

Công văn 2055/BHXH-QLT năm 2017 về hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2055/BHXH-QLT 2017 hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2055/BHXH-QLT
V/v hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố

Ngày 14/4/2017, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN) như sau:

1. Trường hợp đề nghị truy thu theo Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (truy thu từ 6 tháng trở lên); hoặc Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp truy thu dưới 6 tháng), đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN) (Mu s601) kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm.

2. Trường hợp tự đề nghị truy thu thì đơn vị thực hiện:

2.1. Trường hợp khi có phát sinh người lao động đã làm việc nhiều tháng mà đơn vị chưa báo tăng, nay đề nghị truy thu thì lập hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mu số 600), báo tăng ngay cho người lao động tại tháng hiện hành để kịp thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho người lao động.

2.2. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị truy thu cho thời gian còn lại. Cơ quan BHXH sẽ tổ chức, đối chiếu kiểm tra hoặc quyết định thanh tra theo đề nghị truy thu của đơn vị.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ làm cơ sở lập danh sách truy thu theo phụ lục 02 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH gồm:

- Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; phụ lục hợp đồng...

- Bảng thanh toán tiền lương (hoặc bảng kê tiền lương, tiền công nếu trả qua ATM) tương ứng thời gian truy thu.

- Loại khác: Văn bản giải trình, thuyết minh... hoặc giấy tờ liên quan đến việc khoán sản phẩm, khoán công việc (nếu có).

- Thang, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động địa phương mà đơn vị đang áp dụng.

2.3. Sau khi có Biên bản làm việc (hoặc Kết luận kiểm tra hoặc Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền), đơn vị lập hồ sơ theo mục 1 trên đây để gửi cơ quan BHXH truy thu theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHX
H TP (để biết);
- Các phòng chức năng;
- BHXH Q-H;
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2055/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2055/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2055/BHXH-QLT

Lược đồ Công văn 2055/BHXH-QLT 2017 hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2055/BHXH-QLT 2017 hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2055/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2055/BHXH-QLT 2017 hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2055/BHXH-QLT 2017 hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

             • 02/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực