Công văn 2055/BHXH-TCKT

Công văn 2055/BHXH-TCKT năm 2019 về chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2055/BHXH-TCKT 2019 chấn chỉnh mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội;
- Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin.
(Gọi chung là các đơn vị)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Khoản 2 Điều 26 Quy chế chi tiêu nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định đối với chi bảo hiểm tài sản và phương tiện làm việc: “Các đơn vị chỉ thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc”. Tuy nhiên, qua công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 một số đơn vị đã mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Chấn chỉnh ngay việc thực hiện mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô không đúng quy định của Ngành. Các đơn vị chỉ mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe ô tô và quyết toán theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Ngành.

2. Đối với các đơn vị đã mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô và quyết toán từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chuyển sang quyết toán từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT (02 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2055/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2055/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2055/BHXH-TCKT 2019 chấn chỉnh mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2055/BHXH-TCKT 2019 chấn chỉnh mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2055/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2055/BHXH-TCKT 2019 chấn chỉnh mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2055/BHXH-TCKT 2019 chấn chỉnh mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực