Công văn 2055/TTg-QHQT

Công văn số 2055/TTg-QHQT về việc danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2055/TTg-QHQT danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2055/TTg-QHQT
V/v danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do AFD tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9106/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007) về danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp tài trợ.

Tổng vốn của Dự án là 2,06 triệu Euro, trong đó Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) viện trợ không hoàn lại 1,79 triệu Euro từ hai Quỹ do AFD quản lý là Quỹ Tăng cường năng lực thương mại trị giá 0,9 triệu Euro và Quỹ Môi trường toàn cầu của Pháp trị giá 0,89 triệu Euro. Vốn viện trợ của hai Quỹ nêu trên được cấp phát cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để thực hiện Dự án.

Vốn đối ứng trị giá dự kiến 0,27 triệu Euro do tỉnh Lào Cai thu xếp.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN,
 Các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2055/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2055/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2055/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 2055/TTg-QHQT danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2055/TTg-QHQT danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2055/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2055/TTg-QHQT danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2055/TTg-QHQT danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên"

              • 31/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực