Công văn 2057/TTg-CCHC

Công văn số 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2057/TTg-CCHC áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2057/TTg-CCHC
V/v áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

 

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ về tổng kết thí điểm cơ chế một cửa tại các Bộ (Báo cáo số 3651/BC-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

a) Rà soát, thống kê tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, cơ quan ngang Bộ (bao gồm tại cơ quan Bộ, ngang Bộ và các đơn vị trực thuộc); xem xét, quyết định việc lựa chọn áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan về cấp giấy phép, giấy đăng ký, xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về xuất, nhập cảnh và các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp;

b) Kết hợp thực hiện cơ chế một cửa với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000; xây dựng đồng bộ Quy chế làm việc, Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường phân công, phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp;

c) Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn mang tính liên thông, phối hợp để thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhau hoặc có cùng đối tượng điều chỉnh;

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính, đặc biệt khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng Internet theo quy định hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian và số lần đi lại của người dân và doanh nghiệp;

đ) Bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm việc tại bộ phận một cửa;

2. Giao Bộ Nội vụ theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC (5b)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2057/TTg-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2057/TTg-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2057/TTg-CCHC áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2057/TTg-CCHC áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2057/TTg-CCHC
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2057/TTg-CCHC áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2057/TTg-CCHC áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ

              • 31/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực