Công văn 2057/UBND-QH

Công văn 2057/UBND-QH về bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2057/UBND-QH bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2057/UBND-QH
V/v bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản.

Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi : Giám đốc Sở Xây dựng.

Xét Công văn số 102/SXD-QLN ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Sở Xây dựng về việc lập kế hoạch, đề xuất triển khai thực hiện các vấn đề liên quan trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và Tờ trình số 101/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Sở Nội vụ về việc đề xuất chủ trương tổ chức bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

1. Thống nhất việc Sở Xây dựng tổ chức triển khai các văn bản có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và việc phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản.

2. Giao Sở Xây dựng thực hiện cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản theo đề nghị của sở Nội vụ

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm :

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ các lớp bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

- Liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn việc cấp chứng chỉ các lĩnh vực nêu trên bảo đảm theo mẫu thống nhất và đúng quy định của pháp luật.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản; sử dụng lệ phí cho việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- CT, PCT UBND thành phố (1AC);
- Các Sở : Nội vụ, Tài chính;
- VP.UBND thành phố (3C);
- Lưu VT TS .

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2057/UBND-QH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2057/UBND-QH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2057/UBND-QH

Lược đồ Công văn 2057/UBND-QH bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2057/UBND-QH bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2057/UBND-QH
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành18/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2057/UBND-QH bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2057/UBND-QH bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới

              • 18/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực