Công văn 2059/CT-TTHT

Công văn 2059/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2059/CT-TTHT 2019 chính sách thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hng Lam
Địa chỉ: 675B Thuộc Khối nhà B, 675 Nguyễn Kiệm, P.9, Phú Nhuận, TP. HCM
Mã số thuế: 0301454920

Trả lời văn bản số 13/CV-KTHL/2018 ngày 31/05/2018 của Công ty về khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Công văn số 1167/TCT-CS ngày 29/06/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Công văn số 131/TCT-CS ngày 10/01/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế GTGT;

Công ty trụ sở chính tại TP. HCM có thành lập chi nhánh tại Đà Nng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0301454920-005 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nng cấp ngày 17/3/2015. Ngày 01/4/2015, Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phn Hoàng Anh Gia Lai (bên bán) để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là khách sạn (tài sản) tại TP. Đà Nng, được thanh toán bằng khoản vay Ngân hàng và bên bán đã lập hóa đơn số 0000250 ngày 01/4/2015 mang tên, mã số thuế của Công ty. Ngày 02/5/2015, Công ty làm thủ tục bàn giao tài sản nêu trên cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh. Tài sản trong trường hợp này là tài sản do Công ty mua cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh phát sinh doanh thu tại Đà Nng, không phải là tài sản Công ty đang sử dụng điều chuyển cho Chi nhánh (không phải là hoạt động điều chuyển) nên khi bàn giao tài sản Công ty lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Quận Phú Nhuận;
- Lưu: VT
, TTHT.
93,1070 -(21/01/2019)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2059/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2059/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2059/CT-TTHT 2019 chính sách thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2059/CT-TTHT 2019 chính sách thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2059/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2059/CT-TTHT 2019 chính sách thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2059/CT-TTHT 2019 chính sách thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            • 11/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực