Công văn 206/BTC-QLCS

Công văn 206/BTC-QLCS góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 206/BTC-QLCS Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định định 198/2004/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/BTC-QLCS
V/v: góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương.

Ngày 30 tháng 12 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất.

Trên cơ sở nội dung của Nghị định, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên dưới hình thức Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Dự thảo Thông tư (đính kèm).

Đề nghị quý Bộ góp ý bằng văn bản về nội dung dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 30 tháng 01 năm 2011 để tổng hợp, hoàn thiện ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 206/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu206/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2011
Ngày hiệu lực07/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 206/BTC-QLCS Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định định 198/2004/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 206/BTC-QLCS Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định định 198/2004/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu206/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành07/01/2011
        Ngày hiệu lực07/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 206/BTC-QLCS Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định định 198/2004/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 206/BTC-QLCS Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định định 198/2004/NĐ-CP

           • 07/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực