Công văn 206/LĐTBXH-TL

Công văn số 206/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

Nội dung toàn văn Công văn 206/LĐTBXH-TL tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206/LĐTBXH-TL
V/v: tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 170/DKVN-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Tập đoàn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 25 tháng 9 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 3317/LĐBTXH-TL thẩm định đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Trong đơn giá này chưa tính tiền lương phải trả cho người lao động của Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí trong thời gian nghỉ việc do sự cố kỹ thuật phải ngừng sản xuất. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí xác định và bổ sung ngoài quỹ lương theo đơn giá, quỹ lương để trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất trên cơ sở phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận được giao. Quỹ lương này được xác định theo số người, số ngày làm việc thực tế và phải thấp hơn mức tiền lương của người lao động làm việc của tháng trước khi xảy ra sự cố.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 206/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu206/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2007
Ngày hiệu lực19/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 206/LĐTBXH-TL tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 206/LĐTBXH-TL tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu206/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành19/01/2007
        Ngày hiệu lực19/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 206/LĐTBXH-TL tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 206/LĐTBXH-TL tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

              • 19/01/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/01/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực