Công văn 2060/TTCP-TCCB

Công văn 2060/TTCP-TCCB về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2060/TTCP-TCCB chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tiếp dân


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2060/TTCP-TCCB
V/v chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Công văn số 586/TTg-KGVX ngày 22/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư (có Công văn kèm theo), Thanh tra Chính phủ đã họp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, thống nhất hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được Thủ trưởng cơ quan phân công làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước, tiếp công dân khi làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước, được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo.

2. Mức hỗ trợ

a) Cán bộ, công chức nêu tại Khoản a, Mục 1 Công văn này, khi trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư; cán bộ, công chức nêu tại Khoản b và Khoản c, Mục 1 Công văn này, khi trực tiếp tiếp công dân được hưởng mức hỗ trợ 25.000 đồng/ngày.

b) Đối với cán bộ, công chức nêu tại Khoản a Mục 2 này, nhưng đang hưởng phụ cấp theo nghề thanh tra theo Quyết định 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, được hưởng mức hỗ trợ 15.000 đồng/ngày.

3. Nguồn kinh phí chi trả và thời điểm áp dụng

a) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ nguồn ngân sách nhà nước, cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, do đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chi trả (không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

b) Mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày 01/10/2008.

4. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ Công văn số 586/TTg-KGVX ngày 22/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư và Công văn này của Thanh tra Chính phủ, triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu TCCB, VT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Lê Tiến Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2060/TTCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2060/TTCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2008
Ngày hiệu lực03/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2060/TTCP-TCCB

Lược đồ Công văn 2060/TTCP-TCCB chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tiếp dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2060/TTCP-TCCB chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tiếp dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2060/TTCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýLê Tiến Hào
        Ngày ban hành03/10/2008
        Ngày hiệu lực03/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2060/TTCP-TCCB chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tiếp dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2060/TTCP-TCCB chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tiếp dân

           • 03/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực