Công văn 2061/VPVP-KTTH

Công văn số 2061/VPVP-KTTH về việc đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2061/VPVP-KTTH đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2061/VPCP-KTTH
V/v đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1066/BVHTTDL-TCDL ngày 25 tháng 3 năm 2008) về việc cho phép Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư Thương mại và Du lịch Thắng Lợi, Trung tâm Du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hồng tổ chức đón các đoàn Caravan vào nước ta tham quan, du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đối với các đoàn khách du lịch này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
-
Website Chính phủ, Vụ: TH, QHQT, NC, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2061/VPVP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2061/VPVP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2061/VPVP-KTTH

Lược đồ Công văn 2061/VPVP-KTTH đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2061/VPVP-KTTH đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2061/VPVP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2061/VPVP-KTTH đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2061/VPVP-KTTH đón các đoàn Caravan các nước ASEAN vào Việt Nam du lịch

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực