Công văn 2063/BCT-XNK

Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thươ


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng
Địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, P.Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 252/CV-DVHK và 253/CV-DVHK ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng về việc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400255891-008 ngày 01 tháng 8 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp và công văn số 1145/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Tổng cục Hải quan;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng được nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà trị giá 100.000 USD (một trăm nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty trong năm 2012.

Việc nhập khẩu, kinh doanh và thanh quyết toán thuế thực hiện theo quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế và Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK (nganntt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2063/BCT-XNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2063/BCT-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2012
Ngày hiệu lực 15/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thươ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thươ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2063/BCT-XNK
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành 15/03/2012
Ngày hiệu lực 15/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thươ

Lịch sử hiệu lực Công văn 2063/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thươ

  • 15/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực