Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC năm 2015 phối hợp xây dựng Đề án đã giao tại Nghị quyết 44/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/LĐTBXH-KHTC
V/v phối hợp xây dựng Đề án đã giao tại Nghị quyết 44/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và công văn số 1985/BTC-HCSN ngày 06/02/2015 của Bộ Tài chính về việc phối hợp xây dựng Đề án đã giao tại Nghị quyết số 44/NQ-CP.

Ngày 09/3/2015, Bộ có công văn số 773/LĐTBXH-KHTC về việc phối hợp xây dựng Đề án đã giao tại Nghị quyết số 44/NQ-CP; trong đó, Bộ yêu cầu Tổng cục Dạy nghề nghiên cứu, đề xuất các nội dung: “(1) Chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở dạy nghề ngoài công lập; (2) Đổi mới cơ chế hoạt động gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề” và gửi về Bộ trước ngày 20/03/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của Tổng cục Dạy nghề. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Dạy nghề báo cáo, đề xuất các nội dung theo yêu cầu tại công văn số 773/LĐTBXH-KHTC ngày 09/3/2015 và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 04/6/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2064/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2015
Ngày hiệu lực02/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2064/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành02/06/2015
        Ngày hiệu lực02/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP

             • 02/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực