Công văn 2065/TCT-DNNCN

Nội dung toàn văn Công văn 2065/TCT-DNNCN 2022 quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/TCT-DNNCN
V/v Tăng cường quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022.

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp nâng cao công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) nhằm đẩy mạnh chống thất thu ngân sách nhà nước và tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Để tăng cường công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thêm thuộc trường hợp phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với Cơ quan Thuế nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc đã nộp quyết toán thuế nhưng vẫn thiếu số thuế còn phải nộp, cá nhân kê khai trùng người phụ thuộc năm 2020 trở về trước và các năm tiếp theo, đề nghị các Cục Thuế tăng cường rà soát, đối chiếu việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế, phối hợp kịp thời trong việc xác minh, đối chiếu thông tin của người nộp thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế đầy đủ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp qua rà soát xác định cá nhân không thuộc diện khai quyết toán tại Cơ quan Thuế đang quản lý mã số thuế (của cá nhân), Cơ quan Thuế đang quản lý mã số thuế (của cá nhân) có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cho cá nhân và Cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú để xác định Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cá nhân (Cơ quan Thuế nơi cá nhân thực hiện quyết toán thuế) theo quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và điểm d khoản 5 Điều 3 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Từ đó, Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cá nhân (Cơ quan Thuế nơi cá nhân thực hiện quyết toán thuế) có trách nhiệm đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện quyết toán của cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, báo cáo theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại các văn bản: Công văn số 3650/TCT-KTNB ngày 15/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên bằng ứng dụng TMS, Công văn số 1229/TCT-KTNB ngày 09/04/2018 về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên, Công văn số 1030/TCT-DNCN ngày 09/04/2021 về việc rà soát, kiểm tra thuế Thu nhập cá nhân của các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên và các đơn vị chi trả kê khai trùng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN năm 2019.

- Ngoài ra, Tổng cục Thuế gửi danh sách cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc trường hợp phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với Cơ quan Thuế kỳ quyết toán thuế năm 2019, 2020 (Bảng tổng hợp dữ liệu rà soát theo Biểu số 01 và Bảng chi tiết cá nhân cần rà soát tại Biểu số 02 theo đường dẫn: ftp://ftp.tct.vn/Public/XXX/TNCN 2019-2020 trong đó: XXX điền tên Cục Thuế) đề nghị Cục Thuế báo cáo kết quả rà soát (theo Biểu số 02) đồng thời gửi văn bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế đối với từng trường hợp, nêu rõ nguyên nhân tồn tại, đề xuất phương án, kế hoạch xử lý về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, Cá nhân) và gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 30/07/2022.

Cục Thuế có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật, đánh giá tuân thủ pháp luật thuế, phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế, quản lý thông tin người nộp thuế có rủi ro để phục vụ cho công tác quản lý thuế, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp với từng trường hợp; Thực hiện công tác quản lý thuế chặt chẽ đúng quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, nộp thuế đúng quy định, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế để tránh người nộp thuế bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục DNL (để phối hợp thực hiện);
- Cục CNTT; KTNB;
- Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2065/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2065/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2065/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 2065/TCT-DNNCN 2022 quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2065/TCT-DNNCN 2022 quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2065/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành16/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2065/TCT-DNNCN 2022 quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2065/TCT-DNNCN 2022 quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương

              • 16/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực