Công văn 2066/UBCK-QLQ

Công văn số 2066/UBCK-QLQ về việc tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2066/UBCK-QLQ tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2066/UBCK-QLQ
V/v tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các công ty chứng khoán;
- Các công ty quản lý quỹ;
- Các ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký.

 

Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán;

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan thực hiện nhiều biện pháp ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Để đảm bảo sự ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam đặc biệt là đối với hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát thực hiện một số biện pháp sau:

I. BIỆN PHÁP CHUNG

1. Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

2. Củng cố bộ phận kiểm soát nội bộ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện đúng chức năng được giao, kiểm soát và duy trì nguyên tắc hoạt động kinh doanh chứng khoán trong công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

3. Rà soát lại toàn bộ hoạt động trong công ty và các khoản đầu tư, đảm bảo duy trì yêu cầu về vốn khả dụng, tuân thủ các quy định về an toàn tài chính;

4. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những vấn đề bất thường trong hoạt động kinh doanh.

II. BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với các công ty chứng khoán

a. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nhằm tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật;

b. Đảm bảo tuân thủ quy định tách bạch tài sản (tiền và chứng khoán) của nhà đầu tư và của công ty chứng khoán; tuyệt đối không được sử dụng tài sản của nhà đầu tư sai mục đích;

c. Rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, tự doanh đảm bảo tuân thủ quy trình đầu tư, hạn mức đầu tư; rà soát lại vị thế của từng khoản mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

d. Tăng cường hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư; phải thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế quốc tế và trong nước chính xác, trung thực, thực hiện phân tích theo nguyên tắc cẩn trọng, khách quan, trung thực để giúp nhà đầu tư có quyết định đầu tư đúng;

e. Hạn chế triển khai nghiệp vụ repo và các nghiệp vụ mới.

2. Đối với các công ty quản lý quỹ

a. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động của công ty và trong hoạt động quản lý tài sản của khách hàng ủy thác, quỹ đầu tư. Đảm bảo việc đầu tư cho các quỹ, nhà đầu tư ủy thác, đầu tư tài chính của công ty tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro và các quy định pháp luật hiện hành.

b. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các công ty, hạn chế tối đa xung đột lợi ích, tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

c. Đối với hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn (repo), cần nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 673/UBCK-QLQ ngày 21/4/2008;

d. Đối với các hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư cần nghiêm túc thực hiện các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, đảm bảo quyền lợi của quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác. Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị danh mục của nhà đầu tư ủy thác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

a. Nghiêm túc thực hiện việc lưu ký, bảo quản tài sản của quỹ, nhà đầu tư ủy thác theo đúng quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát và quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo việc tách biệt tài sản của từng quỹ, từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng;

b. Rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động lưu ký, giám sát cho quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác. Tăng cường hoạt động giám sát đối với công ty quản lý quỹ trong việc quản lý quỹ, đảm bảo việc công ty quản lý quỹ tuân thủ các quy định của pháp luật.

c. Hoạt động thanh toán phải được thực hiện đúng nguyên tắc, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Lưu (QLQ, QLKD, VP).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2066/UBCK-QLQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2066/UBCK-QLQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2008
Ngày hiệu lực13/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2066/UBCK-QLQ tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2066/UBCK-QLQ tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2066/UBCK-QLQ
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành13/10/2008
        Ngày hiệu lực13/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2066/UBCK-QLQ tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2066/UBCK-QLQ tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

              • 13/10/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực