Công văn 2067/BVTV-TTra

Công văn 2067/BVTV-TTra năm 2013 thực hiện Nghị định 114/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2067/BVTV-TTra 2013 thực hiện 114/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC giống cây trồng bảo vệ kiểm dịch thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2067/BVTV-TTra
V/v Thực hiện Nghị định số 114/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày 03/10/2013, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 114/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2013, thay thế Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Để chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định này, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các Doanh nghiệp có liên quan truy cập vào trang Web của Cục: http://ppd.mard.gov.vn để lấy toàn văn Nghị định và nghiên cứu thực hiện. Ngoài ra, các Doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định tại các Điều sau:

1. Điều 4. Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn

- Buộc tái chế đối với những thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở lên so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

2. Điều 5. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

- Đối với cá nhân là 50.000.000 đồng

- Đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

- Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 23, Điều 24 của Nghị định này.

3. Điều 20.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nếu vi phạm từ lần thứ 3 trở lên đối với hành vi vi phạm đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.

- Đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật mà không có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu hoặc không tuân thủ các biện pháp xử lý được yêu cầu trong giấy phép.

- Buộc xử lý bao bì đóng gói bằng gỗ đối với hành vi vi phạm không xử lý bao bì đóng gói bằng gỗ theo quy định hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu hủy đối với trường hợp vi phạm từ lần thứ 3 trở lên.

4. Điều 24. Vi phạm quy định về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thuốc thành phẩm không đúng xuất xứ đã đăng ký.

Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc thành phẩm không đúng xuất xứ đã đăng ký khi gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

5. Điều 25. Vi phạm quy định về buôn bán thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi người trực tiếp bán thuốc có hành vi bán và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định

Buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất để tiêu hủy hoặc tái chế thuốc còn có khả năng tái chế đối với các loại thuốc hết hạn sử dụng, không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Điều 28. Vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 và buộc tái xuất thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật đối với hành vi vi phạm nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

7. Điều 30. Vi phạm quy định về nhãn thuốc bảo vệ thực vật

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật có nhãn, nhãn phụ, tài liệu kèm theo có nội dung không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; không đúng với nội dung ghi trong mẫu nhãn đã được chấp thuận khi xét duyệt đăng ký.

Ngoài ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định này thì các hành vi vi phạm khác về môi trường, nhãn hàng hóa, quảng cáo, đo lường,... được thực hiện theo các quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo và yêu cầu các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BV&KDTV thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, T.Tra, QLT, KDTV

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Thuộc tính Công văn 2067/BVTV-TTra

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2067/BVTV-TTra
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực14/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 2067/BVTV-TTra 2013 thực hiện 114/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC giống cây trồng bảo vệ kiểm dịch thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2067/BVTV-TTra 2013 thực hiện 114/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC giống cây trồng bảo vệ kiểm dịch thực vật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2067/BVTV-TTra
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýBùi Sĩ Doanh
        Ngày ban hành14/10/2013
        Ngày hiệu lực14/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2067/BVTV-TTra 2013 thực hiện 114/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC giống cây trồng bảo vệ kiểm dịch thực vật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2067/BVTV-TTra 2013 thực hiện 114/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC giống cây trồng bảo vệ kiểm dịch thực vật

           • 14/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực