Công văn 2071/BNV-CCVC

Công văn số 2071/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2071/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện NĐ 09/2007/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2071/BNV-CCVC
V/v hướng dẫn  thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ   

Phúc đáp công văn số 3871/VPCP-CCHC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP Bộ Nội vụ xin trả lời như sau:

Ngày 04 tháng 7 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, trong đó có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự xét chuyển loại công chức. Ngày 12 tháng 7 năm 2007, Văn phòng Bộ Nội vụ đã gửi Thông tư nêu trên đến Công báo Chính phủ (cũng đã gửi theo địa chỉ email: [email protected]), đồng thời gửi các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, những trường hợp như bà Phạm Quỳnh Trang (110 Thụy Khê, Hà Nội) có thể chờ Thông tư trên có hiệu lực thi hành theo quy định để có căn cứ đề nghị xét chuyển loại công chức.

Bộ Nội vụ xin báo cáo để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC 
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2071/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2071/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực19/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2071/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện NĐ 09/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2071/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện NĐ 09/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2071/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/07/2007
        Ngày hiệu lực19/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2071/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện NĐ 09/2007/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2071/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện NĐ 09/2007/NĐ-CP

           • 19/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực