Công văn 2071/VPCP-KGVX

Công văn 2071/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2071/VPCP-KGVX chế độ chính sách lao động tiền trạm kinh tế mới ở phía nam 1976 1980


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/VPCP-KGVX
V/v chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 10/BC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2016) giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thi k 1976-1980; ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 4448/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 12 năm 2015), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9412/BNN-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2015), Bộ Nội vụ (văn bản số 5319/BNV-TL ngày 17 tháng 11 năm 2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10745/BKHĐT-LĐVX ngày 07 tháng 12 năm 2015) Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2169/TTg-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2014; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng trong năm 2017;

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu chế độ, chính sách đối với lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thời Điểm thích hp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, NNPTNT, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

TGĐ Cng TTĐT;
các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03), 1b. 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2071/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2071/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2016
Ngày hiệu lực29/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2071/VPCP-KGVX chế độ chính sách lao động tiền trạm kinh tế mới ở phía nam 1976 1980


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2071/VPCP-KGVX chế độ chính sách lao động tiền trạm kinh tế mới ở phía nam 1976 1980
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2071/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành29/03/2016
        Ngày hiệu lực29/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2071/VPCP-KGVX chế độ chính sách lao động tiền trạm kinh tế mới ở phía nam 1976 1980

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2071/VPCP-KGVX chế độ chính sách lao động tiền trạm kinh tế mới ở phía nam 1976 1980

             • 29/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực