Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS

Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS năm 2016 hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2075/BVHTTDL-VHCS
V/v hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn như sau:

Việc xác định Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa-thể thao kết nối với các xã có hiệu quả” (quy định tại mục 5.2 của Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới), thực hiện theo các quy định tại:

1. Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh.

2. Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trc thuộc cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về văn hóa của Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới. Đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Ban chỉ đạo Trung ương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Lưu: VT, VHCS (01), LAT.70.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

H
uỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2075/BVHTTDL-VHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2075/BVHTTDL-VHCS
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 2016

           • 03/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực