Công văn 2076/BHXH-CNTT

Công văn 2076/BHXH-CNTT năm 2020 về tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2076/BHXH-CNTT 2020 tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/BHXH-CNTT
V/v tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT) tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bổ sung hàm gửi hồ sơ GuiHoSoChungTu để phần mềm của các cơ sở KBCB kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT thông qua dịch vụ web. BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai trên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 01 gửi kèm).

- Thông báo để cơ sở KBCB chủ động trong việc điều chỉnh phần mềm quản lý (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 02 gửi kèm) gửi dữ liệu giấy ra viện, giấy chứng sinh, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TT, CSYT, CSXH, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2076/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2076/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2020
Ngày hiệu lực25/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(27/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2076/BHXH-CNTT

Lược đồ Công văn 2076/BHXH-CNTT 2020 tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2076/BHXH-CNTT 2020 tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2076/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành25/06/2020
        Ngày hiệu lực25/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (27/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2076/BHXH-CNTT 2020 tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2076/BHXH-CNTT 2020 tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

              • 25/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực