Công văn 2076/BNV-CQĐP

Công văn số 2076/BNV-CQĐP về việc hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2076/BNV-CQĐP hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2076/BNV-CQĐP
V/v hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Phúc đáp Công văn số 769/SNV-XDCQ ngày 04/7/2007 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Ngày 20/4/2007 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007. Tại Khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh cũng đã nêu rõ kể từ ngày 01/7/2007 Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã hết hiệu lực thi hành.

2. Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định:

“1. Hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của HĐND cấp xã, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

3. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gửi kết quả lấy phiếu tín nhiệm và kiến nghị của mình tới HĐND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

Việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là một trong những hình thức nhằm thực hiện Điều 71 của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Đây là một kênh thông tin quan trọng để trên cơ sở đó Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xem xét, kiến nghị Thường trực HĐND cấp xã trình HĐND cùng cấp bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND, nếu tại kỳ họp HĐND mà người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm không được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người không được Hội đồng nhân dân tín nhiệm (khoản 2, Điều 65 của Luật Tổ chức HĐND và UBND).

Hiện nay, Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đang khẩn trương dự thảo văn bản hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để trình Chính phủ và Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam ban hành.

Tuy nhiên trong thời gian chờ ban hành văn bản hướng dẫn, đề nghị Sở Nội vụ thành phố Hà Nội căn cứ vào các quy định hiện hành (Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Điều 65 và Điều 71 của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Điều 56 của Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) để triển khai thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức; quy trình bỏ phiếu tín nhiệm và quy trình bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp HĐND cấp xã.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
Lê Tư Duyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2076/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2076/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2076/BNV-CQĐP

Lược đồ Công văn 2076/BNV-CQĐP hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2076/BNV-CQĐP hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2076/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Tư Duyến
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2076/BNV-CQĐP hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2076/BNV-CQĐP hướng dẫn việc thực hiện quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực