Công văn 2076/LĐTBXH-VP

Công văn 2076/LĐTBXH-VP năm 2015 hướng dẫn việc tặng Kỷ niệm chương của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cho người nghỉ hưu trước năm 1995 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2076/LĐTBXH-VP 2015 tặng Kỷ niệm chương Ngành Lao động cho người nghỉ hưu trước 1995


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/LĐTBXH-VP
V/v hướng dẫn về việc tặng Kỷ niệm chương của Ngành LĐTBXH cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 678/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc đề nghị hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Trưởng Ban Thương binh và Xã hội Thị xã Lào Cai, nghỉ hưu tháng 7/1989, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” là hình thức khen thưởng cao nhất của Bộ tặng cho những cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích đóng góp cho Ngành được quy định tại Quyết định số 878/LĐTBXH-QĐ ngày 28 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hiện nay được quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo tiêu chuẩn quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 24 của Thông tư này, quy định không xét tặng cho các trường hợp nghỉ hưu từ 8/1995 về trước, trừ trường hợp sau khi về hưu tiếp tục tham gia công tác đóng góp cho ngành và thời gian công tác trước khi nghỉ hưu được tính tiếp cộng dồn tính đến 8/1995 và đủ tiêu chuẩn quy định thì vẫn xét tặng. Cũng tại điểm b, khoản 1 Điều 24 của Thông tư này (trong thời điểm hiện nay) thì cán bộ chủ chốt của Ngành như Thông tư đã nêu thời gian công tác trong ngành quy định đủ 10 năm để xét tặng (ưu tiên giảm thời gian trong ngành cho cán bộ Trưởng, Phó phòng cấp huyện từ ngoài về ngành và khi nghỉ hưu ở ngành). Đối chiếu với quy định hiện nay, ông Nguyễn Văn Thịnh là Trưởng phòng mặc dù có trên 10 năm công tác nhưng nghỉ hưu tháng 7/1989, trước thời điểm 8/1995 ban hành Quy chế xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” và khi về nghỉ hưu không tiếp tục tham gia công tác ở địa phương nên không điều kiện được xét tặng.

Vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh (để biết);
- Lưu: VT, TT-TĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2076/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2076/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2015
Ngày hiệu lực02/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2076/LĐTBXH-VP 2015 tặng Kỷ niệm chương Ngành Lao động cho người nghỉ hưu trước 1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2076/LĐTBXH-VP 2015 tặng Kỷ niệm chương Ngành Lao động cho người nghỉ hưu trước 1995
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2076/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLưu Hồng Sơn
        Ngày ban hành02/06/2015
        Ngày hiệu lực02/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2076/LĐTBXH-VP 2015 tặng Kỷ niệm chương Ngành Lao động cho người nghỉ hưu trước 1995

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2076/LĐTBXH-VP 2015 tặng Kỷ niệm chương Ngành Lao động cho người nghỉ hưu trước 1995

             • 02/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực