Công văn 2078/UBND-KH

Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2078/UBND-KH
V/v chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 2207/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 15/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013,

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định; tuy nhiên, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu, đặc biệt trong đó tỷ lệ chủ đầu tư các dự án thực hiện chế độ báo cáo đạt thấp (51/334 dự án, chiếm 15,27%).

Nhằm chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình quản lý để đôn đốc, nhắc nhở trong công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng mẫu, đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Rà soát, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư trong việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư chậm trễ trong việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; trường hợp nhắc nhở nhiều lần và đối với các chủ đầu tư không thực hiện việc báo cáo thì có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định hiện hành.

b) Tổng hợp, lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh, thừa ủy nhiệm UBND tỉnh gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ theo quy định; đồng thời gửi UBND tỉnh để theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2078/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2078/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2078/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2078/UBND-KH năm 2014 báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án Lâm Đồng

           • 28/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực