Công văn 2079/BTP-HTQT

Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/BTP-HTQT
V/v đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan của Quốc hội;
- Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

 

Ngày 31/12/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10804/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hợp tác với nước ngoài trong thời gian qua (bao gồm cả các hiệp định vay vốn nước ngoài, sử dụng vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài) để nâng cao năng lực, hỗ trợ các cơ quan, ban ngành, địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị phương hướng trong thời gian tới.

Để có đầy đủ thông tin phục vụ việc xây dựng báo cáo nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan tiến hành rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo của cơ quan, địa phương mình về việc hợp tác với nước ngoài để nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo một số hướng dẫn cụ thể sau đây:

1. Về phạm vi báo cáo:

Tất cả những chương trình, dự án hay hoạt động hợp tác đơn lẻ phi dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hoặc ODA vốn vay, nguồn viện trợ phi chính phủ để nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực (bao gồm cả những chương trình, dự án mà chỉ có một phần hỗ trợ nội dung này).

2. Thời gian thống kê số liệu, báo cáo:

Từ 1993 đến nay.

3. Nội dung của báo cáo:

(i) Thống kê số lượng các hoạt động hợp tác với nước ngoài về nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (xem mẫu Bảng thống kê đính kèm Công văn này).

(ii) Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn hỗ trợ:

+ Đánh giá, nhận xét chung đối với tất cả các hoạt động được hỗ trợ trong khoảng thời gian báo cáo (đánh giá về tính hiệu quả giá trị gia tăng thu được từ các hoạt động hỗ trợ của đối tác nước ngoài, đối tác nào hỗ trợ hiệu quả nhất, ảnh hưởng tốt hoặc không tốt của những hoạt động hợp tác tới quá trình xây dựng và nội dung của các văn bản QPPL được hỗ trợ…);

+ Đánh giá chi tiết đối với việc hỗ trợ xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Hiến pháp, các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh (thông qua các hoạt động hỗ trợ của đối tác nước ngoài, những nội dung cụ thể nào đã được tiếp thu, phản ánh trong các văn bản QPPL này);

(iii) Xác định những thành công và tồn tại, bất cập trong việc hợp tác, sử dụng nguồn hỗ trợ trong lĩnh vực này.

(iv) Đề xuất, kiến nghị phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trong trường hợp Quý cơ quan trong khoảng thời gian này không có hoạt động hợp tác với nước ngoài về các nội dung cần báo cáo, đề nghị gửi Công văn thông báo để Bộ Tư pháp biết.

Báo cáo của các cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 20/4/2013 và gửi kèm 01 bản điện tử về địa chỉ email: [email protected]

Thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Đ/c Hoàng Chung Thủy, hoặc Đ/c Dương Thiên Hương, điện thoại cơ quan 04-62739527.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ HTQT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

STT

Tên các chương trình, dự án hợp tác

Mục tiêu tổng quát của chương trình, dự án

Tên nhà tài trợ

VBQPPL được hỗ trợ

Vốn tài trợ

Thời gian

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ VBQPPL

Thời gian hoạt động của DA

Thời gian thực hiện hoạt động cụ thể

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, Ngày      tháng      năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐƠN LẺ PHI DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

STT

Tên các hoạt động hợp tác

Tên nhà tài trợ

Văn bản QPPL được hỗ trợ

Vốn tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ cho VBQPPL

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, Ngày      tháng      năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC

STT

Tên các chương trình, dự án hợp tác

Mục tiêu tổng quát của chương trình, dự án

Tên nhà tài trợ

Hoạt động tăng cường năng lực

Vốn tài trợ

Thời gian

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ tăng cường năng lực

Thời gian hoạt động của DA

Thời gian thực hiện hoạt động cụ thể

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, Ngày      tháng      năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐƠN LẺ PHI DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC    

STT

Tên các hoạt động hợp tác

Tên nhà tài trợ

Vốn tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ cho VBQPPL

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

……, Ngày      tháng      năm 20....
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2079/BTP-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2079/BTP-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2013
Ngày hiệu lực18/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2079/BTP-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành18/03/2013
        Ngày hiệu lực18/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2079/BTP-HTQT đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

             • 18/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực