Công văn 2079/HQHN-TXNK

Công văn 2079/HQHN-TXNK năm 2017 vướng mắc về xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất do Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2079/HQHN-TXNK 2017 vướng mắc xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2079/HQHN-TXNK
V/v vướng mắc về xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu).

Trong quá trình triển khai Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc liên quan đến xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương s tin thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất” thuộc đối tượng miễn thuế.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì: “Việc hoàn trả tiền đặt cọc thực hiện như quy định về hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Ngày 01/9/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 8450/TCHQ-CNTT về việc triển khai Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, trong đó điểm 3 có hướng dẫn quản lý khoản tiền đặt cọc tại chức năng 2.M.1 “Nhập chứng từ ký quỹ của doanh nghiệp” trên Hệ thống KTTTT.

Tuy nhiên, khi triển khai theo hướng dẫn trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội gặp khó khăn như sau:

- Hệ thống KTTTT không có thông tin về số tiền doanh nghiệp phải đặt cọc theo tờ khai.

- Theo dõi các tờ khai doanh nghiệp đặt cọc do chức năng 2.M.1 không hạch toán theo t khai.

- Hạch toán tại chức năng 2.M.1 dẫn đến khó khăn trong việc hạch toán hoàn tiền đặt cọc cho doanh nghiệp theo quy định về hoàn thuế nộp thừa.

Ny 16/01/2017, Tổng cục Hi quan có công văn số 292/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đ khắc phục các khó khăn trên. Tuy nhiên, ngày 25/01/2017, Tổng cục Hải quan có công văn s 575/TCHQ-TXNK thông báo tạm dng thực hiện theo hướng dẫn lại công văn số 292/TCHQ-TXNK Do đó, đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan TP. Hà Nội vẫn gặp khó khăn trong việc xử thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xut.

Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để b/c);
- Phòng CNTT (để p/h);
-
Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2079/HQHN-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2079/HQHN-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2017
Ngày hiệu lực15/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2079/HQHN-TXNK

Lược đồ Công văn 2079/HQHN-TXNK 2017 vướng mắc xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2079/HQHN-TXNK 2017 vướng mắc xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2079/HQHN-TXNK
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Ngọc Khiêm
        Ngày ban hành15/06/2017
        Ngày hiệu lực15/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2079/HQHN-TXNK 2017 vướng mắc xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2079/HQHN-TXNK 2017 vướng mắc xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội

           • 15/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực