Công văn 2081/CT-TTHT

Công văn 2081/CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2081/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh , ngày 4 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mazars Việt Nam
Địa chỉ: Số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
MST 0301550134

 

Trả lời văn bản số 02/2012/CV ngày 14/03/2012 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

- Căn cứ Điểm 1 Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009 đến năm 2011):

“1.Trừ các khoản nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau :

1.1 Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2 Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

- Căn cứ Khoản 2h, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2011):

”Không tính vào chi phí được trừ : Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buôc cho người lao động vượt mức quy định, phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định...”

- Căn cứ Điểm n, Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012):

”Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Căn cứ quy định trên thì khoản chi mua bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người (theo hợp đồng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người) từ năm 2009 đến năm 2011 không phải là khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động mà Công ty phải trích nộp theo quy định nên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Từ năm 2012, nếu khoản chi phí mua bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho người lao động (thuộc gói bảo hiểm nhân thọ) được ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau : Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 2;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
554-53458/12 KhanhAT


TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2081/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2081/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2081/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2081/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2081/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2081/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2081/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2081/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 04/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực